Curs 2019-2020

Mas Guinardó, 2 (Barcelona) perotguinarda@gmail.com

Inici

Objectius de l'agrupament

Entre els caps

 • Fomentar la cohesió i relació del consell
 • Innovar l’estructura del consell
 • Treballar i comprometre’ns per tenir tots i totes el mateix grau de compromís
 • Ser coherents amb les decisions que es prenen com a consell
 • Formar-nos per a poder oferir recursos als infants i compartir el que aprenem

 

De cara als nens i nenes

 • Conèixer, estimar i respectar la natura
 • Treballar per adaptar millor el progrés personal a la unitat i a la persona
 • Ser coherents amb els objectius del curs i el projecte de l’agrupament
 • Conscienciar d’un ús raonable de la tecnologia dins i fora del cau
 • Fomentar el sentiment envers l’agrupament dins de la unitat

 

De cara als pares i mares

 • Fomentar la participació de les famílies en les activitats que organitzem
 • Donar suport i seguiment al consell d’adults

 

De cara a l’entitat acollidora

 • Seguir treballant per fer del Mas un espai on ens sentim còmodes
 • Seguir participant en les òrgans de decisió del Casal d’Entitats Mas Guinardó
 

Vine al CAU

Envia'ns un correu  a:

perotguinarda@gmail.com

Busquem caps

perotguinarda@gmail.com


El CAU ens ha donat l'oportunitat de gaudir d'una educació complementària amb la que hem crescut, creixem i fem creixer, tant personalment com socialment

 
Dissabtes a les 10h
Copyright © 2016 - 2017 AEIG Perot Guinarda | Mas guinardó