Curs 2019-2020

Mas Guinardó, 2 (Barcelona) perotguinarda@gmail.com

Inici

Marc pedagògic general

L’ Agrupament pretén educar en el lleure la capacitat crítica i la responsabilitat dels nois i noies, per tal que siguin feliços, solidaris i agents de canvi dins de la societat. Es vol aconseguir això mitjançant el mètode escolta i guia, a partir dels valors que l’escoltisme i el guiatge proposen, dins d’un procés bàsicament auto educatiu.

Com ja hem dit anteriorment aquest Agrupament pertany a MEG i s’identifica per tant en les seves opcions adaptant-les a la nostrarealitat i al nostre ideari.

 

Des de l’ Agrupament es treballen les opcions Natura, País, Educació en la diversitat i transcendència de la següent manera:

Natura: Defensa de l’ecologia, eduquem per conèixer la natura, estimar-la i protegir-la

País: Treballar per conèixer el nostre entorn i els seus problemes i per ser solidaris amb la resta del món

Educació en la diversitat: Creure en les persones iguals en drets idignitats i treballar per desmentir els rols imposats per la societat, proposant i promovent d’aquesta manera els rols que s’adeqüin ambla personalitat i capacitat de cadascú

Transcendència: Es vol educar als nois i noies en el sentit de la transcendència, que és el que els donarà capacitat per accedir alsvalors de l’humanisme

 

                                                      

 

 

Vine al CAU

Envia'ns un correu  a:

perotguinarda@gmail.com

Busquem caps

perotguinarda@gmail.com


El CAU ens ha donat l'oportunitat de gaudir d'una educació complementària amb la que hem crescut, creixem i fem creixer, tant personalment com socialment

 
Dissabtes a les 10h
Copyright © 2016 - 2017 AEIG Perot Guinarda | Mas guinardó