Mas Guinardó, 2 (Barcelona) perotguinarda@gmail.com

Unitats

Castors i Llúdrigues

Objectius

Conèixer el cau i entendre el sentiment de grup

Fomentar la seva autonomia i el treball en petit grup

Conèixer, estimar i respectar la natura

Potenciar l’hàbit de caminar

Aprendre a gestionar les seves emocions i a ser crítics amb el seu entorn

 

 

 

LLops i Daines

  Objectius

Potenciar el respecte i la convivència amb la natura

Cohesionar la unitat a traves de dinàmiques i ajudar als nouvinguts a introduir-se a la unitat

Donar eines per tal d’incrementar la seva autonomia

Treballar a partir del respecte

Motivar la unitat per tal de desenvolupar un projecte propi basat en les seves inquietuds 

 

 

Rangers i Noies guia

 Objectius

Treball de la visió crítica

Cohesió màxima entre edats i gèneres

Ser més partícips del dossier

Resolució de conflictes de manera autònoma

Caminar i familiaritzar-se amb la natura

  

 

Pioners i Caravel.les

Objectius

Fomentar que ells mateixos els agradi anar a la muntanya i caminar

Aprendre a fer un ús racional de les tecnologies i els diners

Aconseguir cohesionar la unitat tractant la divisió entre anys i nois i noies

Desenvolupar l’esperit crític a través del progrés personal

Treballar per projectes amb l’objectiu de veure els resultatas

 

 

Truc

Objectius

Realitzar i finalitzar projectes, ja siguin de curt o llarg termini

Respectar la natura i conviure-hi

Fer un dossier

Treballar la capacitat per gestionar i dur a terme projectes propis

     

 
Dissabtes a les 10h
Copyright © 2016 - 2017 AEIG Perot Guinarda | Mas guinardó